T-21 Autorisation d'usage 10127 - Fitxa de característiques tècniques del sostre de biguetes pretensades. Revoltó polipropilè Lomar KP-1
Ficha completa
Características comunes
Certificat marcage CE
Recompense Cambra de Comerç de Barcelona
Catalogue 2010
Mapa
Agrandir la carte

PREFABRICATS LOMAR C/ Muntanyola, 2
08401 GRANOLLERS (Barcelona)
Tel. 93 870 07 50 - Fax 93 879 02 67


Note légale