Revoltons - De 71 Doble biga - KP1 -Lomar
Entre eixos
Revoltó de polipropilè
Destaquem:
  • Calculem la solució més òptima del sostre, tipus de biga i cantell, en funció de la càrrega sol·licitada.
Prefabricats Lomar S.L. pot subministrar-los tots els materials necessaris per a la realització dels sostres:
Revoltons, negatius, connectors, malles, cèrcols, jàsseres, arcs, safates, tapes, etc.

De 16, 20 i 22 cm

REKD60

 
REKD60
Ús industrial | ús residencial | adaptat CTE | EHE08
Certificat marcatge CE
Premi Cambra de Comerç de Barcelona
Catàleg 2010
Mapa
Mostra un mapa més gran

PREFABRICATS LOMAR C/ Muntanyola, 2
08401 GRANOLLERS (Barcelona)
Tel. 93 870 07 50 - Fax 93 879 02 67


Avís legal